Sobre nosaltres

Els objectius i finalitats que intentaríem desenvolupar són:

1. L’anàlisi de la problemàtica territorial, ecosocial, cultural, patrimonial, etc. d’El Caroig i la proposta de possibles solucions.

2. La defensa del patrimoni natural, cultural, lingüístic, històric i artístic d’aquest territori, fomentant la seua catalogació, conservació i divulgació.

3. Promoure estudis i investigacions científiques d’interés i qualitat per al territori d’El Caroig.

4. Contactar i coordinar-se amb altres entitats i institucions, així com adoptar les mesures necessàries per a col·laborar amb elles i promoure un desenvolupament territorial integral.

5. Sensibilitzar els poders públics, a les entitats ciutadanes i a la població en general sobre les necessitats locals, comarcals i territorials.

6. Potenciar la imatge local i comarcal d’aquest ampli territori.

ietec_caroig

Per al compliment dels fins enumerats, es realitzaran les següents activitats:

• Organització de cursos, jornades, seminaris, tallers, conferències, encontres i qualsevol altre tipus d’activitat cultural, formativa, informativa, etc.

• Concessió de premis o beques per a activitats relacionades amb els fins de l’Associació, d’acord amb els requisits que prèviament s’estableixen i mitjançant convocatòria pública.

• Elaboració i posada en marxa d’estudis, informes i projectes relacionats amb els fins de l’Associació.

• Creació d’una pàgina WEB i d’una publicació periòdica, així com d’altres publicacions que donen a conèixer les activitats, les investigacions, etc.

• Realització de projectes i programes juntament amb les universitats valencianes i, molt especialment, amb la Universitat de València.

• Realització de viatges, excursions, itineraris culturals, mediambientals i d’esbargiment.

• Tantes altres com es consideren necessàries per a la consecució dels fins de l’Associació