Seu

IETEC
Institut d'Estudis Territorials El Caroig

Plaça de la Comunitat Valenciana s/n, 3º 46810 Énguera (València)

CIF: G98459068

Compte Corrent a CAMPOENGUERA (COOPERATIVA VALENCIANA):
ES19 3096 0100 8620 7085 8317

Email: ietecelcaroig@gmail.com